Vásárlási feltételek

 nyomtatható verzió

 

 

Megrendelés:

Programjainkat kizárólag a honlapunkon található online megrendelőlap kitöltésével lehet megrendelni. A megrendelés során kötelező megadni a számlázási és kapcsolattartási (posta) címet, adószámot, telefonszámot, és a megrendelni kívánt programokat. Számlázóprogram esetén amennyiben nem a megrendelő saját bankszámlaszámáról érkezik az utalás, kérünk egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy miért nem a saját számlájáról utalta át a vételárat, ennek hiányában a számlázó program regisztrációs adatait nem áll módunkban kiadni.

 

Visszaigazolás:

Online megrendelését szerverünk azonnal visszaigazolja egy automatikus válaszlevélben az Ön által megadott email címre. Amennyiben módosítani kíván a megrendelésen, erre a levélre válaszolva teheti meg. Ezt követően munkatársaink díjbekérőt küldenek a megadott e-mailcímre a megrendelt programok ill. szolgáltatások ellenértékéről. Amennyiben munkaidőn kívül érkezik a megrendelés, a díjbekérőt a következő munkanapon fogja megkapni.

 

Számlázás:

A pontos számlázás érdekében az Online megrendelőlapon szereplő számlázási adatokat rövidítések nélkül töltse ki. Amennyiben kevés karakter található a számlázási adatok mezőben, használja a megjegyzés rovatot. A megrendelőlapon az alapértelmezett beállítás szerint elektronikus számlát állítunk ki a vásárlásról, melyet megküldünk e-mailben, valamint a honlapunkról bármikor letölthető. Amennyiben nem szeretne elektronikus számlát befogadni, jelölheti a megrendelőlapon. Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem jelölte a megrendeléskor, hogy nem szeretne elektronikus számlát, később nem lesz lehetősége papír alapú számlára cserélni. Amennyiben papíralapú számlát választott, postán küldjük el a megadott címre. Felhívjuk figyelmét, a jövőben a programfrissítésekről is csak a jogos felhasználó nevére áll módunkban a számlát kiállítani, aki ez esetben a vásárláskor/megrendeléskor számlázási névként megjelölt cég vagy egyéni felhasználó.

 

A kifizetett program használatbavétele:

A díjbekérő alapján kifizetett vételárat kollégáink a bankkivonat alapján (tehát jellemzően a következő munkanapon) kiszámlázzák és e-mailben megküldik a regisztráláshoz szükséges adatokat, mely tartalmazza a jogos felhasználót, a program sorozatszámlát, és a regisztráció érvényességét. A jogos felhasználó minden esetben a számlafizető, melynek módosítása kizárólag névváltozás és jogutódlás esetén lehetséges. A jogos felhasználó a program által készített listák többségén feltüntetésre kerül. Az aktiváló adatokkal a weboldalunkról letölthető DEMO programot lehet élesíteni. A DEMO programok, illetve a szoftverek aktuális felhasználói kézikönyvei az alábbi linkekről tölthetők le:

DEMO programok                     Programleírások

 

Részletfizetés:

A programokat részletre is meg lehet vásárolni. Részletre történő rendelés esetén Ön a megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a program(ok) teljes vételárát (összes részletét) kifizeti. Részletfizetésnél az Online megrendelőlapon önnek kell megadni hány egyenlő részletben szeretné a programok vételárát kiegyenlíteni (maximum 6 hónap). Részletfizetés esetén részletenként 1000 Ft + 27% ÁFA kezelési költséget számolunk fel. A részleteket egymást követő hónapokban kell kiegyenlíteni. A következő részletről havonta, minden hónapban a megrendelés napján díjbekérőt állítunk ki, melyet a megrendelőlapon megadott e-mailcímre küldünk el. Ha ez a nap hévégére esik, akkor a díjbekérő pénteken kerül elküldésre. Részletfizetéskor időkorlátos, 40 napig érvényes regisztrációs adatokat küldünk, így Ön mindig csak a megvásárolt időszakban tudja használni a programot. A végleges regisztrációs adatokat az utolsó részlettel együtt küldjük el. A részletfizetés feltétele, hogy minden hónapban a kiküldött díjbekérőt az esedékes részletről határidőben kiegyenlítik. Amennyiben ez két alkalommal nem történik meg, nem áll módunkban továbbra a részletfizetést lehetőségét biztosítani, így a program(ok) hátralévő vételárát egy összegben, átutalással kell kiegyenlíteni, majd ezt követően adjuk át a végleges regisztrációs adatokat. Amennyiben ez nem történik meg az előző kulcs érvényességéig, a program használati joga lejár, a programot tovább legálisan nem használhatja, ügyfélszolgálatunkat és a frissítéseket nem veheti igénybe. Ebben az esetben a befizetett részleteket bérleti díjnak tekintjük, azt nem fizetjük vissza. Ha később mégis úgy dönt, hogy szeretné használni a programjainkat, újra meg kell rendelnie a használni kívánt programo(ka)t. Amennyiben önhibáján kívül nem áll módjában a részleteket kiegyenlíteni, és ezt időben jelzi, ügyfélszolgálatunk segítségére lesz a megfelelő megoldás megtalálásában.

 

Jogos felhasználó módosítása:

 

A program használatára kizárólag a megrendelő jogosult. Amennyiben hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy az eredeti jogos felhasználó neve megváltozott, átalakult, jogutóddal megszűnt, abból kiváltak vagy más cégbe olvadtak, illetve hivatalos névváltozás történt, a jogos felhasználót térítésmentesen átírjuk. A névátíráshoz e-mailhez csatoltan kérjük elküldeni a változást igazoló cégbírósági végzés másolatát! Kiválás esetén csak egy felhasználó maradhat, ha a kivált cég kívánja használni a programot, az eredeti cég ezt követően nem lesz jogosult a használatra! A névátíráshoz minden esetben érvényes szoftverkövetéssel kell rendelkezni!

Fentiektől eltérő esetben nincs lehetőség a jogos felhasználó módosítására, minden vállalkozásnak meg kell vásárolni a használni kívánt programokat. Viszont amennyiben azonos tulajdonosi körbe tartozó vállalkozások közül több vállalkozásban szeretnék használni a programo(ka)t, a saját fejlesztésű szoftverjeink árából kedvezményt biztosítunk egyedi elbírálás alapján (amennyiben megrendeléskor jelzi, hogy azonos tulajdonosi körbe tartozó vállalkozás már rendelkezik érvényes licensszel). Az árengedmény igénybevételéhez munkatársaink kérhetik az azonos tulajdonosi kör igazolását (pl. a két vállalkozás cégbírósági végzését). A kedvezmények nem vonhatók össze (pl. a csomagkedvezménnyel). Amennyiben a tevékenységet egy másik vállalkozásban szeretnék folytatni, az eljárás ugyanez, az új vállalkozás egyéves frissítése a megrendelés dátumával indul, és a régi vállalkozás az eredeti lejárati dátumig jogosult a frissítésekre.

 

Eltérő átírási szabályok számlázó program esetében
A számlázó program eredetét a számlakibocsátónak névre szóló igazolással és számlával kell tudnia igazolni, aminek megerősítését a NAV tőlünk is kérheti (és sok esetben kéri is). Fentiek miatt kiemelten fontos, hogy névátírás csak hivatalos okirattal igazolt névváltozás, átalakulás, vagy jogutóddal történő megszűnés esetén lehetséges. Ebben az esetben a név módosítása díjmentes. Kiválás esetén a program használati joga az eredeti vállalkozás birtokában marad, a kivált, új adószámot kapott cégnek új számlázó programot kell vásárolnia.

 

Fentiektől eltérő esetekben nem áll módunkban a jogos felhasználót módosítani, új felhasználóként meg kell rendelni a programot. Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat.

 

A programhoz kapcsolódó szolgáltatások:

A program vételára a vásárlástól számítva egy éven át tartalmazza az elkészült szoftverfrissítések rendelkezésre bocsátását függetlenül attól, hogy a frissítés törvényváltozások miatt változott, vagy funkcióiban bővült, valamint ezen idő alatt a telefonos ill. internetes ügyfélszolgálatunk igénybevételét munkaidőben (pontos elérhetőségeket és nyitvatartást az Elérhetőségek menüpontban találja). A programfrissítéseket a honlapunkról tudja letölteni, melynek feltétele, hogy a megrendelést követően honlapunkon kitöltse a regisztrációt (itt adhatja meg, milyen felhasználónevet és jelszót kíván használni). A regisztrációt elvégezve ügyfeleink a frissítéseken kívül hozzáférhetnek a honlapunkon található Szakmai fórumhoz, és a Letöltésekhez (ügyfeleink által összegyűjtött hasznos dokumentumok).
Figyelem! A regisztrációt csak a vételár megfizetése(beérkezése) után áll módunkban jóváhagyni!

A fenti szolgáltatások az egy év elteltével az árlistában szereplő frissítési díjért meghosszabbíthatóak újabb egy évre, melyről a lejárat hónapjában díjbekérőt küldünk. A frissítési díj fizetési határideje 3 hét, amennyiben ezen idő alatt nem kerül kiegyenlítésre, úgy tekintjük, hogy a jövőben nem kívánják igénybe venni szolgáltatásainkat. A programok ebben az esetben továbbra is működőképesek maradnak, de frissítés hiányában hatályosságukat veszthetik. Amennyiben a későbbiekben mégis szükségük lenne a programokra, csak ismételt megvásárlással juthatnak hozzá. Mivel a frissítési díj esedékessége ismert, továbbá a díjbekérőt a honlapunkról le lehet tölteni, amiről e-mailben értesítést is küldünk, továbbá ha nem történik meg a díjbekérő letöltése és/vagy kiegyenlítése, a díjbekérőt postán is megküldjük, valamint a frissítés lejáratának időpontja a honlapunkon is ellenőrizhető, az önhibánkon kívül meg nem érkezett postai díjbekérőkért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

Rendelés lemondása:

Annak ellenére, hogy a programok minden funkciója kipróbálható a DEMO programokban, a megrendelésétől számítva 8 napon belül elállhatnak a program használatától. Ekkor egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot kérünk, melyben büntetőjogi felelősségük tudatában kitérnek arra is, hogy a már élesített programokat eltávolítják a számítógépükről. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ez nem történik meg, azzal szerzői jogot sértenek. Ezt követően a megadott számlaszámra visszautaljuk a vételárat és elküldjük a sztornó számlát. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlázó programokról szigorú nyilvántartást kell vezetnünk, és a NAV kérésére adatot szolgáltatnunk! Amennyiben számlázó program vásárlásától állnak el, fenti esetben nem áll módunkban megerősíteni a program jogszerű használatát, így a programmal esetlegesen kiállított számlák adóügyi bizonylatként nem állják meg a helyüket.

 

További információk a programokkal kapcsolatban:

Cégünk termékeivel alapvetően mikro- és kisvállalkozások, valamint ezek könyvelésére szakosodott könyvelőirodák igényeit próbálja kielégíteni. Természetesen a programok lehetővé teszik a teljes körű ügyvitel elvégzését, csak az egyes funkciók és a program felépítése a kisvállalkozások igényeihez lettek igazítva. A felhasználói szerződés szerint ügyfeleink felár nélkül az összes tulajdonukban lévő számítógépre telepíthetik, és csak korlátozásokkal működnek hálózatban (bővebb információt az ügyfélszolgálatunktól kérhet).
A programok megvásárlás előtt kipróbálhatóak (a DEMO programok honlapunkról letölthetőek), valamint megrendelés előtt ügyfélszolgálatunk minden felmerülő kérdésre felvilágosítást ad. A fenti tájékoztatás, a kipróbálhatóság és a megrendelést megelőzően igénybe vehető ingyenes konzultáció miatt nem áll módunkban a kifizetett vételárat a fent említett 8 nap elteltével visszafizetni.

 

Kiegészítés Könyvelői Praktikum illetve RLB Könyvelőprogramok + Könyvelői Praktikum akciós programcsomag megrendeléséhez:

 

Az RLB-60 Bt. a Könyvelői Praktikum értékesítésében csak közvetítői szerepet tölt be.

Ügyfeleinknek a Könyvelői Praktikum programcsomagot megrendelés esetén közvetlenül a forgalmazó Egzatik Kft. juttatja el, a saját szállítási feltételeinek megfelelően. Ennek érdekében a megrendelőlapon megadott, a számlázáshoz és postázáshoz szükséges adatokat cégünk átadja az Egzatik Kft-nek.

Közös, kedvezményes Könyvelői csomag megrendelése esetén amint beérkezik a pénz a díjbekérő alapján, cégünk elküldi a könyvelőprogramok aktiváló kódjait a teljes programcsomagról kiállított számlával együtt, és átadja a rendelési adatokat az Egzatik Kft-nek, aki gondoskodik a Könyvelői praktikum előfizetés aktiválásáról.

Könyvelői csomag rendelése esetén nem áll módunkban részletfizetést biztosítani!

 

Árak:

Az árjegyzékben feltüntetett árak a 27% áfát nem tartalmazzák!